دسته: سریال

دسته‌ها برخلاف برچسب‌ها می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.

سریال پوست شیر

دانلود قانونی

سریال جیران

دانلود قانونی

سریال آنتن

دانلود قانونی

سریال یاغی

دانلود قانونی
console.log("Hello world");